digitaL coaching onlinekurs

Självkärlek
Beställ nuMer information
Ulrika Vargtand

En kurs i Självkärlek, utbildning online

Om kursen

Det här är en kurs som kommer att göra dig mer medveten om dig själv, som kommer att öka förståelsen för dig själv, dina känslor och ditt handlande. Du får i denna kurs även kunskaper som kommer att öppna upp dig för den kärlek som du bär inom dig, din självkärlek som väntar på att få pulsera runt i din kropp. Kommer det att bli lätt? Nej, det vill jag inte påstå. Kommer det att bli roligt? Absolut. Det kommer nog att bli tufft för en del av er.

Kommer jag att känna självkärlek till mig själv direkt då jag genomgått alla moduler i denna kurs? Jag skulle ljuga om jag säger att visst blir det så. Att börja älska sig själv sker inte från en dag till en annan, bara ”sådär”. Det krävs övning, övning och återigen övning. Den här kursen kommer att ge dig massor av verktyg som du behöver i ditt fortsatta arbete med att utveckla din självkärlek så att den blir en självklar del av dig. Den dag som du går i mål kommer du att erfara en enorm frihetskänsla. Och du kommer att älska praktiskt taget alla runt omkring dig. Det är värt att lägga ner tid och omsorg i ditt arbete med dig själv. För det är ett ständigt, dagligt arbete med tankar som far vilt omkring och känslor som drar dig än hit och än dit. Den dag som du kan sortera och styra dina tankar, förstå och kontrollera dina känslor, den dag då du känner fullkomlig tillit och vågar ge dig hän. Du är du i självkärlek och vad jag vill påstå… i mål.

Jag känner en enorm glädje över att få dela med mig av mina egna erfarenheter och delar av min egen resa till dig. Det tog många år för mig att förstå vem jag egentligen är. Varför jag tänkte och kände som jag gjorde.

 • Var det mina egna eller var det någon annans tankar jag tänkte?
 • Hur mycket var mitt alldeles eget, mitt jag?
 • Hur mycket var någon annans jag?

Frågorna var många som jag behövde svaren på för att förstå mig själv, mina känslor och mitt handlande. Jag berättar mer om socialisations- och internaliseringsprocessen i modul 1. Jag tar även upp skillnaden mellan självkärlek och ego samt berör begreppen självkänsla och självförtroende.

Vi påverkas oerhört mycket av de människor som är oss närmast, på gott och ont. Situationer som vi hamnar i som små barn och under uppväxten sätter sina spår/minnen, goda som onda, mindre eller större trauman. Hur bearbetar vi dem? Minnen som kapslar in sig i oss, framför allt psykiskt/mentalt men även fysiskt. Minnen som vi bär med oss år efter år, medvetet/omedvetet och som gör att vi inte förstår varför vi känslomässigt reagerar och agerar som vi gör i vissa situationer. 

Detta kommer jag berätta mer om i modul 2.

 • Vad är tankar?
 • Hur formar mina tankar mig?
 • Vad är det för tankar som skapar din och min verklighet?
 • Vem och vad påverkar mig?
 • Hur kan jag befria mig från påträngande tankar?

Du kan förändra din verklighet genom att förändra sättet som du tänker på. Om tankar handlar modul 3.

Modul 4 handlar om det som vi kallar för speglingar. Jacques Lacanhar har en hel del att berätta om den s.k. speglingsprocessen; nämligen den att vi konstruerar vår identitet genom att återspegla den på andra. Det skulle betyda att de förhållanden vi har med andra är reflektioner eller projektioner av delar av vår personlighet. Kan det vara så?

I modul 5 berättar jag om intuitionen, din inre röst/din kärleksfulla guide.

 • Vad är egentligen intuition?
 • Hur kan jag använda mig av min intuition?
 • Hur vet jag att det är min intuition jag känner?

Vi fördjupar oss också i olika slags känslor som t ex skuld, skam, sorg och rädslor. Hur kan du utrycka dina känslor? Hur kan du förmedla dina behov?

Modul 6 handlar om din egen fysiska kropp.

 • Hur känner du inför din kropp?
 • Hur känner du dig i din kropp?
 • Njuter du av beröring?
 • Hur avslappnad är du i din sexuella energi?
 • Hur upplever du älskog?
 • Hur fri känner du dig i ett sexuellt möte med en partner?
 • Hur utrycker du dina känslor tillsammans med en partner?
 • Hur kåt vågar du känna dig?
 • Finns det något hinder i ditt sexuella uttryck?

Jag berättar om samtycke med hjälp av den teoretiska modellen ”Samtyckeshjulet” av Betty Martin och vikten av att dela den sexuella akten på lika villkor för att nå upp till maximal njutning.

I modul 7 gör jag en sammanfattning av samtliga moduler i kursen och kommer med ytterligare tips och råd om hur du kan arbeta vidare med din självkärlek.

Det är bra om du skaffar dig en vacker anteckningsbok som du kan skriva ner dina funderingar i, de svar du kommer fram till i de frågor som kommer att ställas till dig samt dina arbetsuppgifter/läxor du kommer att få i varje modul.

Varma hälsningar Ulrika Vargtand

 

Kärlekscoachens moduler

Sju kursmoduler

Modul 1 – Vem är jag?

1:1         Socialisations- & internaliseringsprocessen
1:2         Processer
1:3         Förhållande mellan lärande & utveckling
1:4         Självförtroende
1:5         Självkänsla
1:6         Självkärlek
1:7         Egoism
1:8         Känslor
1:9         Guidad meditation
1:10       Arbetsuppgift/läxa

Modul 2 – Det lilla barnet inom oss

2:1         Födelsen & uppväxten
2:2         Föräldrarnas förhållningssätt
2:3         Minnet vaknar till
2:4         Uppmärksamhet & bekräftelse
2:5         Primalterapi
2:6         Att uppleva ett minne
2:7         Energiblockeringar
2:8         Förlåtelse
2:9         Guidad meditation
2:10       Arbetsuppgift/läxa

Modul 3 – Tankar

3:1         Vad är tankar?
3:2         Tankar skapar din verklighet
3:3         Förändra dina tankar
3:4         Påträngande tankar
3:5         Tankar o& neurogenes
3:6         Guidad meditation
3:7         Arbetsuppgift/läxa

Modul 4 - Speglingar

4:1         Speglingsteorin
4:2         Direkt eller omvänd spegling
4:3         Emotionella sår
4:4         Relationer & samhörighet
4:5         Hur konstrueras vår identitet?
4:6         Social media
4:7         Arbetsuppgift/läxa

Modul 5 – Intuition

5:1            Vad är intuition?
5:2            Att följa sin intuition
5:3            Intuition & kreativitet
5:4            Lyssna på din inre röst
5:5            Utveckla intuitionen i ensamhet
5:6            Uppmärksamma omgivningarna
5:7            Intuitionen & magkänslan
5:8            Intuition & logik
5:9            Intuitionen förbryllar
5:10          Arbetsuppgift/läxa

Modul 6 – Kroppen

6:1            Din fysiska kropp
6:2            Ditt personliga tempel
6:3            Hur väl känner du din fysiska kropp?
6:4            Naken framför en spegel
6:5            Beröring & njutning
6:6            Ditt sexuella uttryck
6:7            Sexuell energi
6:8            Medveten närvaro
6:9            Samtycke
6:10          Guidad meditation
6:11          Arbetsuppgift/läxa

Modul 7 - Fortsättningen

5:1           Genomgång och feedback
5:2           Sammanfattning av alla moduler
5:3           Tips och råd på hur du kan fortsätta…

Ulrika Vargtand

Jag vill dela med mig

Jag känner en enorm glädje över att få dela med mig av mina egna erfarenheter och delar av min egen resa till dig. Det tog många år för mig att förstå vem jag egentligen är. Varför jag tänkte och kände som jag gjorde.

Ulrika Vargtand

Tjänster och produkter

Coaching

behandling

workshop

samtal online

min bok

kurs online